مدیر PAMM نوعی مشتری HotForex است که مسئولیت مدیریت وجوه خود را در کنار وجوه دیگر مشتریان بر عهده گرفته است. این قابلیت به مدیر امکان می‌دهد که به صندوق بزرگی از وجوه دسترسی داشته باشد و به مشتریان کم-تجربه امکان می‌دهد که بدون داد و ستد شخصی از فارکس و بازارهای مرتبط درآمد کسب کنند. مدیر سهمی از سود سرمایه‌گذار را به عنوان دستمزد تجارت موفق بر می‌دارد.

برای فعالیت به عنوان مدیر HotForex PAMM:

  • Log in to your myHF
  • بر روی حساب‌های PAMM V2 → حساب‌های مدیر من کلیک کنید
  • Digitally sign the PAMM Terms and Conditions and the LPOA to proceed.
  • همه فیلدهای قسمت «ایجاد حساب مدیر PAMM» را پر کنید
  • برای تایید پارامترهای حساب مدیر بر روی «باز کردن حساب مدیر صندوق» کلیک کنید.
  • برای سپرده‌گذاری در حساب مدیر PAMM و فعال کردن آن بر روی «افزودن وجه» کلیک کنید.

«سرمایه مدیر» پولی است که مدیر در حساب مدیر PAMM خود سرمایه‌گذاری می‌کند. وجود این پول باعث می‌شود که داد و ستد با حساب با در نظر گرفتن منافع سرمایه‌گذاران صورت بگیرد. در نتیجه، زیان و سود بین مدیر صندوق و سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود.

مقدار «سرمایه مدیر» که باید در حساب مدیر PAMM سرمایه‌گذاری شود برابر «حداقل سپرده» (حداقل پولی که سرمایه‌گذار باید برای مشارکت در حساب مدیر PAMM واریز کند) است.

توجه: مدیر صندوق باید مبلغ حداقل سپرده لازم (یا بالاتر) را در حساب سرمایه مدیر حفظ کند. اگر وجوه برداشت شود، حساب مدیر PAMM غیرفعال می‌شود و سرمایه‌گذار جدید را نمی‌پذیرد.

مدیر باید پولی به عنوان سپرده حساب سرمایه مدیر یا به عنوان سرمایه‌گذاری شخصی واریز کند. در هر دو صورت، وجوه باید به حساب سرمایه‌گذار مدیر واریز شود.

  • Login to myHF area
  • click on Add Funds on the required Manager Account to move funds from your myHF Wallet to the Manager Account as your Manager Capital Account (MCA).

توجه:

«حداقل سپرده» باید حداقل برابر «حداقل مبلغ سپرده» تعیین شده در حساب مدیر باشد.

دو روش اجرای تجدید وجود دارد که نوع بسته شدن جزیی جایگاه‌های باز در مدت برداشت از حساب مدیر PAMM را مشخص می‌کند. نوع تجدید که تعدیل داد و ستد بر اساس آن صورت می‌گیرد در هنگام باز کردن حساب جدید مدیر PAMM انتخاب می‌شود. می‌توانید یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

 • همواره کاهش - بسته شدن جزیی معاملا باز در حساب مدیر PAMM همواره در هنگام تجدید اجرا می‌شود تا امکان برداشت وجه فراهم باشد.
 • حاشیه آزاد - مبلغ برداشت معلق از حاشیه آزاد حساب مدیر PAMM کسر می‌شود (بسته شدن جزیی معاملات صورت نمی‌گیرد). در این مورد، پس از برداشت وجه، مدیر PAMM باید حتماً جایگاه‌های باز را طبق راهبرد خود کاهش دهد. بسته شدن جزیی جایگاه‌ها فقط در صورتی اجرا می‌شود که کل برداشت خالص حداقل برابر با 80% حاشیه آزاد حساب مدیر PAMM باشد.

مدیر می‌تواند ترتیبی دهد که فعالیت تجاری او در «صفحه عملکرد» نشان داده نشود. یعنی سرمایه‌گذاران نتوانند اطلاعات مربوط به داد و ستد مدیر را ببینند.

برای غیرفعال کردن «فعالیت تجاری» در «صفحه عملکرد»، تماس بگیرید pamm@hotforex.com

مدیر نمی‌تواند نوع حساب زنده PAMM را تغییر دهد. مدیر برای این کار باید حساب «PAMM مدیر» جدیدی باز کند.

مدیر صندوق باید مانده همه حساب‌های مدیر PAMM خود را حداقل برابر با «مبلغ سپرده حداقل» حساب سرمایه مدیر (MCA) خود نگه دارد.

اگر مدیر صندوق وجهی برداشت کند و مانده MCA به کمتر از «مبلغ سپرده حداقل» برسد، حساب مدیر غیرفعال می‌شود و از فهرست مدیران وجوه فعال PAMM حذف می‌شود.

حساب مدیر PAMM غیرفعال سرمایه‌گذار جدید نمی‌پذیرد. فقط پس از رسیدن مانده حساب مدیر PAMM به مقدار لازم، حساب به فهرست حساب‌های فعال باز می‌گردد.

نکته:

اگر مانده MCA به دلیل زیان وارد شده به حساب مدیر کاهش یابد، حساب مدیر صندوق PAMM غیرفعال نمی‌شود. حساب مدیر فقط در صورتی غیرفعال می‌شود که برداشت کشف شود (طبق توضیحات بالا).

Following an inactive period of 6 months since the last trade, the Manager Account will be removed from the rankings of active PAMM accounts and archived within myHF.

However, the PAMM Manager Account will remain accessible to the Fund Managers through their own myHF and will be listed as inactive on the PAMM Rankings.

New investors will not be able to join the PAMM Account whilst existing investors in the Manager Account will not be able to effect further new deposits.

هشدار ریسک: داد و ستد محصولات اهرمی مانند فارکس و CFD ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نباشد زیرا سرمایه شما را مشمول ریسک چشمگیری می‌کند. داد و ستد این محصولات مخاطره‌آمیز است و ممکن است همه سرمایه خود را از دست بدهید. مطلب کامل را بخوانید به‌ طور کامل بخوانید
pamm-managers