• Registration of the Investor account is required in order to be able to accept Manager's offer and Invest under PAMM Manager. From this account you will be processing all financial operation as deposits and withdrawals under any PAMM Manager of your choice. To open an Investor account, from your myHF area, you need to select PAMM V2 Accounts, choose My Investor Account and proceed with the instructions.
 • برای سرمایه‌گذاری در مدیر PAMM ابتدا «حساب سرمایه‌گذار من» را انتخاب کنید و بر روی «انتخاب مدیر صندوق جدید» کلیک کنید. شما به صفحه عملکرد مدیران PAMM هدایت می‌شوید. پس از بررسی دقیق پیشنهادهای مدیران، می‌توانید سرمایه‌گذاری را با انتخاب زبانه «افزودن وجه به...» در صفحه مدیر PAMM انتخاب شده آغاز کنید.
 • برای سپرده‌گذاری دوباره در مدیر PAMM قبلاً انتخاب شده، گزینه «افزودن وجه» کنار مدیر PAMM مورد نظر را از بخش «حساب سرمایه‌گذار من» انتخاب کنید. اگر معامله بازی در حساب مدیر PAMM وجود نداشته باشد، درخواست واریز فوری پردازش می‌شود. در صورتی که مدیر PAMM که برای وی پول واریز می‌کنید دارای جایگاه‌های باز در آن حساب باشد، سپرده شما معلق محسوب می‌شود و در زمان تجدید به صورت زیر پردازش می‌شود:
  • واریز پیش از 24:00 به زمان سرور - در 12:30 به زمان سرور پردازش می‌شود.
  • واریز پس از 24:00 به زمان سرور - در 12:30 به زمان سرور در روز کاری بعد پردازش می‌شود.
 • برای تنوع بخشیدن به ریسک و تقویت بازده بالقوه، سرمایه‌گذار می‌تواند به چندین حساب مدیر PAMM بپیوندد.
 • After you login to myHF area, simply select the ‘Choose Fund Manager’ from the My Investor Account tab.

  You will then be able to select the manager you want to invest in. If you want to invest in multiple managers simply repeat the process and select additional Managers. You will be able to choose how much funds to invest in each manager.
 • این سه رقم که می‌توانید در کنار حساب مدیر PAMM مشمول سرمایه‌گذاری بیابید، معانی زیر را دارد:

 • مانده من مجموع مبالغ واریز، برداشت، کارمزد/هزینه پرداخت شده و P/L بسته شده را نشان می‌دهد.
  نقدینگی منسطح جاری سرمایه‌گذاری شما را نشان می‌دهد. این رقم به صورت مانده + P/L معاملات باز محاسبه می‌شود.
  ارزش سرمایه‌گذاری به سطح سرمایه‌گذاری به روز شده روزانه شما اشاره دارد. این رقم به صورت موجودی + P/L معاملات باز در جدیدترین نوبت تجدید محاسبه می‌شود.

To withdraw your equity from a PAMM Manager Account to your myHF Wallet, you simply need to:

  • Log in to your myHF
  • When logged in to myHF -> My Investor Account -> Remove Funds *
  • مناسب‌ترین نوع برداشت را انتخاب کنید
  • enter myHF Account Password
  • «مبلغ تبدیل» را با صفحه کلید دیجیتال وارد کنید
  • برای برداشت وجه بر روی «انتقال وجه» کلیک کنید

*نکته:

 • اگر درخواست برداشت پیش از 24:00 (زمان سرور) ارائه شود، برداشت برای تجدید در 12:30 (زمان سرور) تنظیم می‌شود
 • اگر درخواست برداشت پس از 24:00 (زمان سرور) ارائه شود، برداشت برای تجدید روز کاری بعد (12:30 زمان سرور) برنامه‌ریزی می‌شود.

  سه نوع برداشت وجود دارد که برای انتقال وجه می‌توانید انتخاب نمایید:

  فقط سود:
  • این گزینه زمانی در دسترس است که سود در حساب شما تولید شده باشد. در این صورت، برداشت همه مبلغ سود در زمان تجدید صرف‌نظر از مبلغ درخواست شده پردازش می‌شود.
  برداشت استاندارد:
  • مبلغی را که باید در زمان تجدید از نقدینگی کسر شود وارد کنید. در صورتی که نقدینگی حساب شما به کمتر از مبلغ برداشت درخواستی در زمان تجدید برسد، برداشت همه مبلغ نقدینگی پردازش می‌شود.
  بسته شدن حساب:
  • اگر می‌خواهید سرمایه‌گذاری خود را از مدیر PAMM حذف کنید، سامانه به طور خودکار مبلغی را که باید نقد شود وارد می‌کند. برداشت نقدینگی موجود در زمان تجدید صرف‌نظر از مبلغ درخواست شده پردازش می‌شود. حساب سرمایه‌گذار در مدیر PAMM انتخاب شده پس از کامل شدن فرآِند برداشت بسته می‌شود.

To view the closed trades on your Investor Account, refer to the Trades on your myHF

 • Login to myHF area → My Investor Account
 • «معاملات» را انتخاب کنید

با کلیک کردن بر روی علامت مثبت قرمز کنار شماره بلیت معامله، سهم روزانه P/L گرفته شده در هر نوبت تجدید که در جریان آن معامله پردازش شده است، ظاهر می‌شود. سهم روزانه P/L معامله برای معاملات بسته و باز دیده می‌شود.

«سطح نجات» درصدی از مانده حساب فرعی است که می‌توانید در صورت بروز زیان امن نگه دارید.

در فهرست مدیران صندوق PAMM، همه حساب‌های مدیر که در کنار نام تجاری آنها حرف R درج شده است، وجود قابلیت «سطح نجات» برای سرمایه‌گذار را نشان می‌دهند.

آن را می‌توان در هنگام سپرده‌گذاری اولیه در مدیر PAMM فعال کرد و باید پس از هر نوبت واریز/برداشت به/از حساب مدیر PAMM دوباره تعدیل کرد. «سطح نجات» مبتنی بر مانده جدید پس از هر نوبت واریز/برداشت است.

توجه:

در صورت توقف کامل حساب مدیر PAMM، «سطح نجات» فعال نمی‌شود.

«دوره معامله» حداقل دوره زمانی برای سرمایه‌گذار جدید است که بتواند وجوه خود را در حساب «مدیر صندوق PAMM» معین نگه دارد. این دوره با اولین نوبت واریز به حساب مدیر آغاز می‌شود. اگر وجوه خود را پیش از سپری شدن «دوره معامله» از حساب مدیر PAMM برداشت کنید، «کارمزد جریمه» از شما گرفته می‌شود.

سپری شدن «دوره معامله» به معنی حذف خودکار سرمایه‌گذاری نیست.

باقی‌مانده «دوره معامله» را می‌توانید از بخش «حساب سرمایه‌گذار من» در کنار مدیر PAMM مرتبط ببینید.

اگر نقدینگی شما در حساب مدیر به کمتر از 5 USD برسد، سرمایه‌گذاری شما از مدیر PAMM حذف می‌شود و نقدینگی باقی‌مانده دیگر در معامله شرکت داده نمی‌شود.

حساب PAMM باز کنید
مدیران مالی

جدیدترین تحلیل‌‌های HotForex

Loading latest analysis...

HotForex PAMM multiple fund managers
هشدار ریسک: داد و ستد محصولات اهرمی مانند فارکس و CFD ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نباشد زیرا سرمایه شما را مشمول ریسک چشمگیری می‌کند. داد و ستد این محصولات مخاطره‌آمیز است و ممکن است همه سرمایه خود را از دست بدهید. مطلب کامل را بخوانید به‌ طور کامل بخوانید
pamm-investors