تجدید حساب PAMM (با نام دیگر «حد») یک بار در روز در ساعت 12:30 به زمان سرور (دوشنبه-جمعه) رخ می‌دهد. کامل شدن این روال، بسته به مبلغ و ترکیب حساب‌های PAMM، ممکن است چند ساعت طول بکشد.
  • نتایج معامله نهایی و ثبت می‌شود.
  • درخواست‌های معلق برداشت پردازش می‌شود.
  • مشارکت سرمایه‌گذاران دوباره محاسبه می‌شود.

توجه: If there are no open trades in the PAMM Manager account, withdrawals and deposits are instant (instead of being processed at rollover).

دوره داد و ستد را مدیر انتخاب می‌کند و ممکن است 2 هفته یا 1 ماه باشد. دوره داد و ستد «جریمه برداشت زودهنگام» را مشخص می‌کند. اگر سرمایه‌گذار پیش از پایان یافتن «دوره داد و ستد» وجهی برداشت کند، مدیر «کارمزد جریمه برداشت زودهنگام» را اعمال می‌کند.

«جریمه برداشت زودهنگام» درصدی از مبلغ برداشت است که سرمایه‌گذاری که پیش از پایان یافتن دوره داد و ستد اقدام به برداشت وجه کند، به مدیر پرداخت می‌کند. این درصد را مدیر PAMM تعیین و در پیشنهاد مدیر ثبت می‌کند.

«پیشنهاد مدیر» (با نام دیگر «پیشنهاد») پیشنهاد مدیر به سرمایه‌گذاران PAMM است. این شامل پارامترهای زیر است:

  • «کارمزد موفقیت» که مدیر بابت معامله سودآور مطالبه می‌کند
  • دوره داد و ستد
  • فعالیت تجاری آشکار یا پنهان
  • حداقل سپرده (مربوط به سرمایه مدیر) برای مشارکت سرمایه‌گذار.

توجه: پیشنهاد مدیر ممکن است عمومی یا خصوصی باشد. در پیشنهاد خصوصی، حساب PAMM در دسترس عموم نیست.

در سرمایه‌گذاری از طریق بخش myHotForex امکان انتخاب درصد «سطح نجات» وجود دارد. «سطح نجات» (%) مبلغ درصد سپرده‌ای است که می‌توانید در صورت بروز زیان امن نگه دارید. پس از رسیدن به این سطح، همه معاملات باز در حساب بسته می‌شود و آن سرمایه‌گذاری دیگر تحت نظر مدیر خاصی نخواهد بود.

توجه:

اگر سرمایه‌گذار وجه برداشت یا واریز کند، باید «سطح نجات» را دوباره تنظیم کند. در مواردی که سود در حساب تبدیل به سرمایه شود، «سطح نجات» به طور خودکار تنظیم نمی‌شود.

شما به عنوان سرمایه‌گذار باید همواره بتوانید سطح مشارکت خود در حساب PAMM را مشاهده کنید. این به معنای اندازه سپرده نسبی در حساب PAMM است.


تعاریف

کارمزد موفقیت

درصد سود رسیده به سرمایه‌گذار که به عنوان «کارمزد موفقیت» قابل پرداخت به مدیر است.

عملکرد

آمار عملکرد و رتبه‌بندی مدیران HotForex PAMM را نشان می‌دهد.

مشارکت

این به معنای اندازه حساب سرمایه‌گذاری نسبی در حساب اصلی کل PAMM است.

افزودن وجه

وجوه را از myWallet به حساب داد و ستد برگزیده خود منتقل کنید.

انتقال وجه

وجوه را از حساب سرمایه‌گذاری به myWallet خود منتقل کنید.

دارایی

سابقه همه تراکنش‌ها را ببینید. برداشت‌های معلق را می‌توان از اینجا لغو کرد.

معاملات

کل معاملات بسته شده در حساب.

برداشت‌های معلق

برداشت‌هایی که باید در آینده پردازش شود. اگر لغو نشود، باید در زمان حد پردازش شود.

نمایش سرمایه‌گذاران

همه حساب‌های سرمایه‌گذار را در حساب مدیر PAMM مشاهده کنید.

نوع

اگر حساب PAMM شما در «رتبه‌بندی‌های حساب PAMM» ثبت شده و برای سرمایه‌گذاری عموم باز باشد.

وضعیت

اگر حسابی فعال باشد، برای سرمایه‌گذاری باز است. اگر سرمایه مدیر به کمتر از سپرده حداقل برسد، حساب غیرفعال می‌شود.

دوره داد و ستد

حداقل دوره زمانی برای این که سرمایه‌گذار جدید وجوه خود را در حساب «مدیر صندوق PAMM» معین نگه دارد.

جریمه

«کارمزد جریمه برداشت زودهنگام» زمانی به مدیر پرداخت می‌شود که برداشت پیش از پایان یافتن دوره داد و ستد صورت بگیرد. «کارمزد جریمه» درصدی از مبلغ برداشت است که سرمایه‌گذاری که پیش از پایان یافتن «دوره داد و ستد» اقدام به برداشت وجه کند، به مدیر پرداخت می‌کند. این درصد را مدیر PAMM تعیین و در پیشنهاد مدیر ثبت می‌کند.

سطح نجات

(%) مبلغ وجوهی است که می‌توانید در صورت بروز زیان امن نگه دارید. پس از رسیدن به «سطح نجات»، همه معاملات باز مربوط به سرمایه‌گذاری شما بسته می‌شود و آن سرمایه‌گذاری دیگر تحت نظر مدیر خاصی نخواهد بود. در صورت برداشت یا واریز وجه، سرمایه‌گذار باید «سطح نجات» را دوباره تنظیم کند. در مواردی که سود در حساب تبدیل به سرمایه شود، «سطح نجات» به طور خودکار تنظیم نمی‌شود.


حساب PAMM باز کنید
Fund Managers

جدیدترین تحلیل‌‌های HotForex

Loading latest analysis...

HotForex PAMM multiple fund managers
هشدار ریسک: داد و ستد محصولات اهرمی مانند فارکس و CFD ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نباشد زیرا سرمایه شما را مشمول ریسک چشمگیری می‌کند. داد و ستد این محصولات مخاطره‌آمیز است و ممکن است همه سرمایه خود را از دست بدهید. مطلب کامل را بخوانید به‌ طور کامل بخوانید
pamm-accounts