برنامه HotForex
PAMM

The HotForex PAMM Program is an investment vehicle that allows anyone the opportunity to invest without having to trade the markets themselves. Our PAMM Program also allows Fund Managers to earn additional revenue for successful management of client funds.
سرمایه‌گذاری در PAMM

برنامه HotForex PAMM چگونه کار می‌کند

شما به عنوان مدیر HotForex PAMM باید یک حساب HotForex PAMM باز کنید و وجوه را به مدیر حساب خود تخصیص دهید - این وجوه سرمایه مدیر نامیده می‌شود. اگر مدیر PAMM وجوه سرمایه‌گذار را با موفقیت مدیریت نماید و از آن سود ایجاد کند، مدیر کارمزد موفقیت دریافت می‌کند. این کارمزد درصد از پیش تعیین شده‌ای از سهم سود سرمایه‌گذار است.

برای انتخاب مدیر PAMM، سرمایه‌گذار باید صفحه رتبه‌بندی عملکرد PAMM را مرور کند و مدیر PAMM را بر اساس اهداف سرمایه‌گذاری خود انتخاب نماید. برای انتخاب بهتر مدیر می‌توانید از جدول عملکرد PAMM سفارشی‌شدنی استفاده کنید. امکان فیلتر کردن نتایج بر اساس راهبردهای فعال/غیرفعال، رتبه‌بندی جاری، نام راهبرد PAMM، حداقل سپرده، سود و حداکثر افت وجود دارد.

مدیر PAMM با استفاده از سرمایه خود (سرمایه مدیر) و وجوه موجود در حساب سرمایه‌گذاران به داد و ستد می‌پردازد. به زبان ساده، سود و زیانی که به حساب مدیر PAMM وارد می‌شود بین همه حساب‌های تخصیص یافته به مدیر PAMM بر اساس نسبت توزیع می‌شود.


آیا می‌خواهید
مدیر صندوق HotForex PAMM شوید؟

مدیر صندوق شوید

آیا می‌خواهید
سرمایه‌گذار شوید؟

سرمایه‌گذار شوید

All investments and transfers within the HotForex PAMM program are fully controlled by us automatically, ensuring that both the Investor and Fund Manager have peace of mind when it comes to security. As a trade is closed, profits and losses (P/L) are distributed to the Investors and Fund Manager, based on their participation. At predefined periods of time, the HotForex PAMM Fund Manager receives the fee specified within the Manager's Offer.

هشدار ریسک: داد و ستد محصولات اهرمی مانند فارکس و CFD ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نباشد زیرا سرمایه شما را مشمول ریسک چشمگیری می‌کند. داد و ستد این محصولات مخاطره‌آمیز است و ممکن است همه سرمایه خود را از دست بدهید. مطلب کامل را بخوانید به‌ طور کامل بخوانید
pamm-accounts