به کمک این جدول مشروح «عملکرد PAMM» می‌توانید با روش کار «مدیران HotForex PAMM» آشنا شوید.

برای مقایسه راهبردهای PAMM بر روی نماد قرمز کلیک کنید و نما را با فیلتر کردن نتایج بر اساس راهبردهای فعال/ غیرفعال، رتبه‌بندی، شماره حساب، نام راهبرد PAMM، روزهای باز، حداقل سپرده لازم برای سرمایه‌گذاری، سود مدیر PAMM و سود مطلق انباشته و حداکثر افت سفارشی کنید.

«مدیران PAMM» را که با اهداف تجاری شما سازگاری بیشتر دارد با بررسی عملکرد آنها انتخاب کنید!

اطلاعیه مهم سلب مسئولیت ریسک - در اینجا کلیک کنید

راهبردهای PAMM    سطح نجات برای سرمایه‌گذار وجود دارد    نمایش غیرفعال    نمایش علاقه‌مندی    مقایسه راهبردها

هشدار ریسک: داد و ستد محصولات اهرمی مانند فارکس و CFD ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نباشد زیرا سرمایه شما را مشمول ریسک چشمگیری می‌کند. داد و ستد این محصولات مخاطره‌آمیز است و ممکن است همه سرمایه خود را از دست بدهید. مطلب کامل را بخوانید به‌ طور کامل بخوانید
pamm-performance