โปรแกรม HotForex PAMM สามารถช่วยให้นักลงทุนได้ลงทุนกับ PAMM Fund Managers ผู้มีประสบการณ์ในการเทรด PAMM Managers จะได้รับผลตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อระบบของเขาสามารถทำกำไรให้นักลงทุนได้ ระบบจะทำการโอนเงินไปยังบัญชีของนักลงทุน

ดูตัวอย่างของผลกำไร/ขาดทุนของออเดอร์ที่เปิดอยู่:

การลงทุนในบัญชี PAMM Manager

เจ้าของระบบ PAMM และนักลงทุนจะได้ลงทุนผ่านบัญชีของเจ้าของระบบ (Manager's account) ผลกำไรและขาดทุนที่ได้จากการลงทุนของทั้งคู่จะได้รับการคำนวณตามค่า equity ที่ทั้งสองฝ่ายได้ทำการตกลงร่วมกัน
HotForex Infographic 1
Hotforex Investor
นักลงทุน 3

$2000

Hotforex Investor

ลงทุน
of $2000 ซึ่งเท่ากับ 40%
ของบัญชี PAMM

Hotforex Investor
นักลงทุน 1

$1000

ลงทุนf $1000
ซึ่งเท่ากับ 20% ของ
บัญชี PAMM

Hotforex Investor
Hotforex Investor
นักลงทุน 2

$500

ลงทุน $500 ซึ่ง
เท่ากับ 10% บัญชี PAMM

Hotforex Investor
Hotforex Investor
FUND MANAGER

$1500

Hotforex Investor

Opens PAMM account
from myHF with
initial investment of $1500
แสดงผลของกำไรและขาดทุน

เมื่อเจ้าของระบบมีผลกำไรจากระบบเทรดซึ่งส่งผลให้ยอดเงิน Balance ในการเทรดเพิ่มขึ้น ระบบจะกระจายผลกำไรที่ได้ไปยังบัญชีเทรดของนักลงทุนที่ได้ทำสัญญาร่วมกัน

HotForex Infographic 1
Hotforex Investor
นักลงทุน 3
$2000 $1200 
การลงทุนผลกำไร
Hotforex Investor
Hotforex Investor
นักลงทุน 1
$1000 $600 
การลงทุนผลกำไร
Hotforex Investor
Hotforex Investor
นักลงทุน 2
$500 $300 
การลงทุนผลกำไร
Hotforex Investor
Hotforex Investor
FUND MANAGER
$1500 $900 
การลงทุนผลกำไร
Hotforex Investor
การชำระค่าธรรมเนียมของเจ้าของระบบ

นักลงทุนจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับเจ้าของระบบ PAMM เมื่อระบบนั้น ๆ สามารถทำกำไรได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดHotForex Allocation Method
Fund Manager
(ได้รับค่าธรรมเนียมโดยสมบูรณ์)
การลงทุน$1500
ผลกำไร+$900
ค่าธรรมเนียมสุทธิ+$315
การถอนเงิน$2715
15%

$90

ค่าธรรมเนียม
สุทธิ
arrow
15%

$45

ค่าธรรมเนียม
สุทธิ
arrow
15%

$180

ค่าธรรมเนียม
สุทธิ
arrow
Hotforex Investor
นักลงทุน 1
การลงทุน$1000
ผลกำไร+$600
ค่าธรรมเนียมสุทธิ-$90
การถอนเงิน$1765Hotforex Investor
นักลงทุน 2
การลงทุน$500
ผลกำไร+$300
ค่าธรรมเนียมสุทธิ-$45
การถอนเงิน$755Hotforex Investor
นักลงทุน 3
การลงทุน$2000
ผลกำไร+$1200
ค่าธรรมเนียมสุทธิ-$180
การถอนเงิน$3020

บัญชีหลักจะควบคุมบัญชีรองทั้งสามบัญชีข้างต้น ดังนั้น ยอดสุทธิโดยรวมในบัญชีหลักก็คือผลรวมของยอดสุทธิในบัญชีรอง ซึ่งจากตัวอย่างข้างต้นก็คือ $ 6,000 ผู้จัดการกองทุนตั้งเทรด 1 ล็อตมาตรฐาน ในขณะนั้น ไม่มีการตั้งสถานะใดๆ ในบัญชีรอง 3 บัญชี

จากนั้น บัญชีหลักปิดโดยมีกำไร $ 6,000 ในขณะนั้น กำไรจะได้รับการจัดสรรไปยังบัญชีรองโดยอัตโนมัติ

บัญชีรอง 1 จะได้รับการจัดสรร 1/6 ของกำไร ($1,000) บัญชีรอง 2 จะได้รับการจัดสรร 2/6 ($2,000) และบัญชีรอง 3 จะได้รับการจัดสรร 3/6 ($3,000)


สรุป:

  1. Fund Manager opens Manager Account from the myHF
  2. ผู้จัดการกองทุนได้รับรายละเอียดในการเข้าสู่ระบบของบัญชีหลัก ข้อมูลการเข้าสู่ระบบเหล่านี้จะใช้ในการเทรดบนแพลตฟอร์ม MT4 (บัญชีหลัก)
  3. นักลงทุนจะฝากเงินในบัญชีหลัก และ P/L จะได้รับการจัดสรรดังที่ระบุไว้ข้างต้น
Risk Warning: Trading leveraged products such as Forex and CFDs may not be suitable for all investors as they carry a high degree of risk to your capital. Please read the full ความเสี่ยงโดยทั่วไป
pamm-managers