ผู้จัดการ PAMM เป็นลูกค้าของ HotForex ที่จะรับผิดชอบในการจัดการเงินทุนของตนเองควบคู่ไปกับเงินทุนของลูกค้ารายอื่น การดำเนินการดังกล่าวจะให้ผู้จัดการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่และช่วยให้ลูกค้าที่ประสบการณ์น้อยกว่ามีวิธีหาเงินใน Forex และตลาดที่เกี่ยวข้องโดยไม่จำเป็นต้องเทรดด้วยตนเอง เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการเทรดที่ประสบความสำเร็จ ผู้จัดการจะได้รับส่วนแบ่งจากกำไรที่นักลงทุนได้รับ

หากต้องการเป็นผู้จัดการ PAMM ของ HotForex::

  • เข้าสู่ระบบ myHotForex ของคุณ
  • คลิกที่บัญชี PAMM V2 → บัญชีผู้จัดการของฉัน
  • ลงชื่อแบบดิจิตอลในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ PAMM รวมถึง LPOA เพื่อดำเนินการ
  • กรอกฟิลด์ทั้งหมดสำหรับ จัดทำบัญชีผู้จัดการ PAMM ให้ครบถ้วน
  • คลิกที่ เปิดบัญชีผู้จัดการกองทุน เพื่อยืนยันตัวแปรสำหรับบัญชีผู้จัดการ
  • คลิกที่ เพิ่มเงิน เพื่อฝากเงินในบัญชีของผู้จัดการ PAMM แล้วดำเนินการ

เงินทุนของผู้จัดการคือเงินลงทุนของผู้จัดการเองที่อยู่ในบัญชีของผู้จัดการ PAMM ซึ่งจะช่วยรับรองว่าบัญชีจะได้รับการดูแลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของนักลงทุน ดังนั้น ความเสี่ยงและผลประโยชน์จะได้รับการแบ่งปันระหว่างผู้จัดการกองทุนและนักลงทุน 

จำนวนเงินทุนของผู้จัดการที่จำเป็นต้องลงทุนในบัญชีของผู้จัดการ PAMM จะเท่ากับการฝากเงินขั้นต่ำ (จำนวนขั้นต่ำที่นักลงทุนจำเป็นต้องฝากเพื่อที่จะเข้าร่วมบัญชีของผู้จัดการ PAMM) 

ข้อควรทราบ: ผู้จัดการกองทุนต้องคงจำนวนเงินฝากไว้ตามขั้นต่ำที่กำหนด (หรือมากกว่า) ในบัญชีเงินทุนของผู้จัดการ หากมีการถอนเงิน บัญชีของผู้จัดการ PAMM จะถูกปิดใช้งานและจะไม่สามารถรับนักลงทุนใหม่ได้

ผู้จัดการต้องฝากเงินในฐานะบัญชีเงินทุนของผู้จัดการหรือเป็นการลงทุนส่วนตัวของตนเอง โดยเงินจำเป็นต้องได้รับการฝากเข้าสู่บัญชีการลงทุนของผู้จัดการ

  • เข้าสู่ระบบ myHotForex
  • คลิกที่ เพิ่มเงิน ในบัญชีของผู้จัดการที่กำหนดเพื่อย้ายเงินจาก Wallet ของ myHotForex ของคุณไปยังบัญชีของผู้จัดการในฐานะบัญชีเงินทุนของผู้จัดการ (Manager Capital Account หรือ MCA) ของคุณ

ข้อควรทราบ:

การฝากขั้นต่ำจะสามารถเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินฝากขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในบัญชีของผู้จัดการเท่านั้น

มีสองวิธีในการดำเนินการโรลโอเวอร์ซึ่งระบุถึงประเภทของการปิดสถานะที่เปิดอยู่บางส่วนระหว่างการถอนเงินจากบัญชีของผู้จัดการ PAMM ประเภทการโรลโอเวอร์ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนการเทรดนั้นจะได้รับเลือกขณะเปิดบัญชีใหม่ของผู้จัดการ PAMM คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่อไปนี้ได้หนึ่งรายการ:

 • ลดลงเสมอ - จะมีการดำเนินการปิดการเทรดที่เปิดอยู่บางส่วนในบัญชีของผู้จัดการ PAMM เมื่อโรลโอเวอร์เสมอเพื่อให้สามารถถอนเงินได้
 • หลักประกันคงเหลือ – จำนวนเงินที่ถอนซึ่งรอดำเนินการจะถูกหักจากหลักประกันคงเหลือของบัญชีผู้จัดการ PAMM (ไม่มีการดำเนินการปิดการเทรดบางส่วน) ในกรณีนี้ หลังจากดำเนินการถอนเงิน ผู้จัดการ PAMM ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ลดสถานะที่เปิดอยู่ตามกลยุทธ์ในการเทรดของตน การปิดสถานะบางส่วนจะได้รับการดำเนินการหากยอดการถอนสุทธิเท่ากับหรือมากกว่า 80% ของหลักประกันึงเหลือในบัญชีของผู้จัดการ PAMM

ผู้จัดการอาจตั้งค่าว่าจะไม่เปิดเผยกิจกรรมการเทรดของตนในหน้าผลการดำเนินงาน ซึ่งหมายความว่านักลงทุนจะไม่สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดของผู้จัดการได้

หากต้องการปิดกิจกรรมการเทรดในหน้าผลการดำเนินงาน โปรดติดต่อ pamm@hotforex.com

ผู้จัดการไม่สามารถเปลี่ยนประเภทบัญชี PAMM ทางออนไลน์ได้ ในกรณีนี้ ผู้จัดการจำเป็นต้องเปิดบัญชี PAMM ของผู้จัดการใหม่

ผู้จัดการกองทุนได้รับการกำหนดให้คงยอดคงเหลือไว้ไม่น้อยกว่าจำนวนเงินฝากขั้นต่ำในบัญชีเงินทุนของผู้จัดการ (Manager Capital Account หรือ MCA) ในบัญชีหลักของ PAMM ของตนทั้งหมด

ในกรณีที่ผู้จัดการกองทุนดำเนินการถอนเงินและยอดคงเหลือของ MCA ลดลงต่ำกว่าข้อกำหนดเรื่องจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ บัญชีของผู้จัดการจะถูกปิดใช้งานและลบออกจากรายชื่อผู้จัดการกองทุนของ PAMM ที่เปิดใช้งาน

บัญชีของผู้จัดการ PAMM ที่ถูกปิดใช้งานจะไม่สามารถรับนักลงทุนใหม่ได้ เฉพาะหลังจากที่ผู้จัดการกองทุนฝากจำนวนเงินที่กำหนดในบัญชีของผู้จัดการ PAMM อีกครั้ง บัญชีหลักจึงจะได้รับการระบุให้กลับไปเป็นบัญชีที่เปิดใช้งานอีกครั้ง

โปรดทราบ:

บัญชีของผู้จัดการกองทุน PAMM ไม่ได้รับการทำให้ปิดใช้งานในกรณีที่ MCA ลดลงเนื่องจากการขาดทุนที่เกิดขึ้นในบัญชีของผู้จัดการ บัญชีของผู้จัดการจะถูกปิดใช้งานเฉพาะหากตรวจพบการถอนเงิน (ตามที่ระบุข้างต้น)

Following an inactive period of 6 months since the last trade, the Manager Account will be removed from the rankings of active PAMM accounts and archived within myHotForex.

However, the PAMM Manager Account will remain accessible to the Fund Managers through their own myHotForex and will be listed as inactive on the PAMM Rankings.

New investors will not be able to join the PAMM Account whilst existing investors in the Manager Account will not be able to effect further new deposits.

Risk Warning: Trading leveraged products such as Forex and CFDs may not be suitable for all investors as they carry a high degree of risk to your capital. Please read the full ความเสี่ยงโดยทั่วไป
pamm-managers