ระบบค่าธรรมเนียม PAMM คือระบบคำนวณค่าธรรมเนียม เมื่อทำกำไรได้คุณจะได้รับค่าธรรมเนียมตามกำไรที่เพิ่มขึ้น ตามมาตรฐานสากลของระบบค่าธรรมเนียม PAMM จะมีการคำนวณผลกำไรระหว่างเดือนนี้และเดือนก่อนหน้า หากเปรียบเทียบแล้วเป็นลบเจ้าของระบบจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียม

ลูกค้าสามารถมั่นใจระบบค่าธรรมเนียม PAMM ได้ว่าเจ้าของระบบเทรดที่มีผลติดลบจะไม่ได้รับผลตอบแทนหากมีผลการเทรดที่ขาดทุน นอกจากนี้หากเจ้าของระบบขาดทุนจากการเทรดในเดือนนั้น ๆ เขาจะต้องทำกำไรให้ได้มากกว่าส่วนที่ขาดทุนจึงจะได้เงินโบนัส ระบบจะคำนวณผลกำไรและค่าธรรมเนียมหลังจากที่ออเดอร์แต่ละออเดอร์ปิดลง หากบัญชีนั้นมีผลการเทรดเป็นลบระบบจะบันทึกการเทรดไว้และจะไม่จ่ายค่าธรรมเนียมให้กับเจ้าของระบบเทรด

ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานจะถูกคำนวณและประมวลผลขึ้นอยู่กับระยะเวลาการลงทุนซึ่งถือเป็นระยะเวลาที่เริ่มต้นจากสัปดาห์แรกของแต่ละเดือนเพื่อสุดสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป

ตัวอย่างเช่น นักลงทุนฝากเงินเข้าบัญชี Manager 10,000 USD ในรอบแรกค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 25 % เมื่อสิ้นสุดระยะเวลานั้น ๆ สมมุติว่าเจ้าของบัญชีขาดทุน 10,000 USD ในช่วงเดือนแรกแต่สามารถทำกำไรได้ 25,000 USD ตั้งแต่เดือนที่สอง รวมแล้ว Manager สามารถทำกำไรอยู่ทั้งหมด15,000 USD (25,000 USD - 10,000 USD) ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ Manager จะได้รับเงินค่าธรรมเนียมตามที่ได้ตกลงกันไว้

ตัวอย่าง:
นักลงทุนฝากเงิน 10,000 USD ในบัญชีหลักในวันแรกของเดือนที่ 1 ค่าธรรมเนียมการดำเนินการคือ 25 % ของกำไรในแต่ละเดือน


ระยะเวลา เงินทุนเริ่มต้น ผลกำไร
1 10,000 USD 1,000 USD
2 11,000 USD -2,000 USD
3 9,000 USD 2,000 USD

เดือนที่ 1: Fund Manager มีกำไร 1000 USD เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาที่ 1 เจ้าของระบบจะได้รับค่าธรรมเนียมจากกำไรเป็น 250 USD เมื่อระบบได้ชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว ระบบจะปรับเงินค่าธรรมเนียมให้กลับมาเป็น 0 เพื่อรอผลการเทรดในรอบถัดไป

เดือนที่ 2: Fund Manager ขาดทุน 2000 USD เจ้าของระบบจะไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ จากนักลงทุน นอกจากนี้ระบบจะบันทึกผลการขาดทุน -500 USD ลงในบัญชี

เดือนที่ 3: Fund Manager ทำกำไรได้ 2000 USD แต่จะยังไม่ได้รับค่าธรรมเนียมใด ๆ เนื่องจากระบบได้คำนวณเงินค่าธรรมเนียมจากเดือนก่อนหน้ามาหักล้างกับผลกำไรในรอบนี้

เช่นเดียวกัน ในกรณีของออเดอร์ที่เปิดอยู่กำลังทำกำไร จะมีการชำระค่าธรรมเนียมโดยคำนวณจากค่าธรรมเนียมส่วนต่างลบกับค่าธรรมเนียมในการเทรด

Risk Warning: Trading leveraged products such as Forex and CFDs may not be suitable for all investors as they carry a high degree of risk to your capital. Please read the full ความเสี่ยงโดยทั่วไป
pamm-investors