โปรแกรม HotForex PAMM สามารถช่วยให้นักลงทุนได้ลงทุนกับ PAMM Fund Managers ผู้มีประสบการณ์ในการเทรด PAMM Managers จะได้รับผลตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมเมื่อระบบของเขาสามารถทำกำไรให้นักลงทุนได้

แนวคิดเบื้องต้นของบัญชี PAMM

 • A Manager opens a PAMM Account and activates the account by allocating his initial investments as the Manager's Capital. PAMM Manager Account will be unlisted from the active PAMM Rankings in case the Manager's Capital is withdrawn. This serves as an additional motivation for the manager to demonstrate cautiousness in his trading. Then the Manager decides on his Offer, in which he lists the terms for any investor that wants to invest in his account.
 • นักลงทุนจะดำเนินการค้นหาผ่านการจัดอันดับบัญชี PAMM เพื่อหาผู้จัดการที่ตนต้องการลงทุนด้วย
 • เมื่อนักลงทุนลงทุนในบัญชี PAMM ของเจ้าของระบบ เจ้าของระบบสามารถเริ่มเทรดโดยใช้เงินทุนของเขาและเงินทุนที่ได้รับจากนักลงทุนได้ทันที ผลกำไรและขาดทุนจะได้รับการแบ่งสรรปันส่วนตามเงื่อนไขที่กำหนดในบัญชีนั้น ๆ
ผู้จัดการจอร์จ นักลงทุนจอนห์ นักลงทุนปีเตอร์
เงินลงทุนตั้งต้น 3,000 USD 5,000 USD 2,000 USD
เงิน Balance ณ ปัจจุบัน 3,000 USD 5,000 USD 2,000 USD

นักลงทุนผู้มีประสบการณ์อย่างเช่นคุณ George (นามสมมุติ) เปิดบัญชี PAMM Manager กับ HotForex เขาทำการฝากเงินขั้นต้นที่ 3,000 USD ซึ่งเป็นเงินทุน คุณ George ณ ตอนนี้จะกลายเป็นเจ้าของระบบ PAMM

หลังจากที่คุณ George เริ่มเทรดผ่านไปได้หนึ่งเดือน ผลงานการเทรดของคุณ George เป็นไปได้ด้วยดี เขาจึงตัดสินใจเริ่มรับลูกค้าให้มาลงทุนในบัญชี PAMM ของเขาโดยมีเงื่อนไขว่าเขาจะได้รับค่าธรรมเนียม 10% จากนักลงทุนหากผลงานของระบบของเขาเป็นบวก

หลังจากเผยแพร่ข้อเสนอของผู้จัดการแล้ว นักลงทุนสองรายก็เข้าร่วมบัญชี นักลงทุนรายที่ 1 คือจอนห์ซึ่งลงทุน 5,000 USD และนักลงทุนรายที่สองก็คือปีเตอร์ซึ่งลงทุน 2,000 USD


ดังนั้น ในช่วงต้นเดือนที่เทรด ยอดคงเหลือทั้งหมดของบัญชี PAMM จะเป็น 10,000 USD

ผู้จัดการจอร์จ นักลงทุนจอนห์ นักลงทุนปีเตอร์
เงินลงทุนตั้งต้น 3,000 USD 5,000 USD 2,000 USD
ปิดบวกและปิดลบ 1,200 USD 2,000 USD 800 USD
ค่าธรรมเนียมสุทธิ (120 USD) (200 USD) (80 USD)
จำนวนเงินที่ถอน (1,080 USD) (0 USD) (720 USD)
เงิน Balance ณ ปัจจุบัน 3,000 USD 6,800 USD 2,000 USD

ผู้จัดการจอร์จสร้างผลตอบแทนได้ 40% จากการที่ตนเทรดในเดือนดังกล่าว ยอดคงเหลือของบัญชีจึงเพิ่มขึ้นจาก 10,000 USD ไปเป็น 14,000 USD

กำไรที่ได้รับ 4,000 USD นั้นจะได้รับการจัดสรรให้แก่นักลงทุนในบัญชี (โดยรวมถึงผู้จัดการ) ตามระดับการลงทุน


 • นักลงทุนจอนห์ซึ่งมีการลงทุนเริ่มต้นในบัญชี 5,000 USD จะได้กำไร 2,000 USD (40%) เขาจึงต้องชำระเงินให้ผู้จัดการ 200 USD หรือ 10% ของจำนวนดังกล่าว
 • นักลงทุนปีเตอร์ได้กำไร 800 USD จากการลงทุนเริ่มต้น 2,000 USD เขาจึงจะชำระเงินให้ผู้จัดการ 80 USD เพื่อเป็นค่าดำเนินการสำเร็จ
 • ผู้จัดการจอร์จจะได้กำไร 1,200 USD จากการลงทุนเริ่มต้น 3,000 USD และยังจะได้รับค่าดำเนินการสำเร็จอีกด้วย

ทั้งสามฝ่ายจะได้รับเงินดังต่อไปนี้:

 • นักลงทุนจอนห์: 1,800 USD
 • นักลงทุนปีเตอร์: 720 USD
 • 1,080 USD (excluding the 400 USD earned as Success Fees from all 3 Investor Accounts - paid directly to the Fund Managers' myHF wallet)
ผู้จัดการจอร์จ นักลงทุนจอนห์ นักลงทุนปีเตอร์ นักลงทุนเจนนี้
การลงทุน 3,000 USD 5,000 USD 2,000 USD 990 USD
เงิน Balance ณ ปัจจุบัน* 3,000 USD 6,800 USD 2,000 USD 2,000 USD


เมื่อเริ่มต้นเดือนที่สองที่เทรด ผู้จัดการจอร์จถอนเงิน 1,080 USD ซึ่งตนได้รับในเดือนที่ผ่านมา เงินทุนของผู้จัดการจึงอยู่ในระดับเดิมที่ 3,000 USD

นักลงทุนจอนห์มีเงินทั้งหมดในบัญชี 6,800 USD หลังจากเดือนแรกที่เทรด เขาจะเก็บเงินทั้งหมดไว้ในบัญชี นักลงทุนปีเตอร์ถอนเงิน 720 USD เขาจึงมีเงินในบัญชี 2,000 USD

* (หลังจากค่าดำเนินการสำเร็จ + เงินที่ถอนได้รับการประมวลผลแล้ว)
นักลงทุนอีกรายเข้าร่วมบัญชี PAMM นักลงทุนเจนนี่ลงทุน 990 USD ในบัญชี

ผู้จัดการจอร์จ นักลงทุนจอนห์ นักลงทุนปีเตอร์ นักลงทุนเจนนี้
การลงทุน 3,000 USD 6,800 USD 2,000 USD 990 USD
ปิดบวกและปิดลบ 3,000 USD 6,800 USD 2,000 USD 990 USD
ค่าธรรมเนียมสุทธิ (300 USD) (680 USD) (200 USD) (99 USD)
เงิน Balance ณ ปัจจุบัน 5,700 USD 12,920 USD 3,800 USD 1,881 USD

เมื่อจบเดือนที่สองที่เทรด ผู้จัดการจอร์จทำผลตอบแทนในบัญชีได้ 100% ซึ่งหมายความว่ายอดคงเหลือของบัญชีจะเพิ่มขึ้นจาก 12,790 USD ไปเป็น 25,580 USD

เช่นเดียวกับเดือนที่เทรดก่อนหน้านี้ ในกรณีนี้ กำไรทั้งหมดใน PAMM ซึ่งก็คือ 12,790 USD จะได้รับการจัดสรรให้แก่นักลงทุนในบัญชี (โดยรวมถึงผู้จัดการ) ตามการลงทุนของตน

 • นักลงทุนจอนห์ได้กำไร 6,800 USD (กำไรจาก 12,790 * 23.45%) ดังนั้น เขาจะชำระค่าดำเนินการสำเร็จจำนวน 680 USD ให้แก่ผู้จัดการ
 • นักลงทุนปีเตอร์ได้กำไร 2,000 USD (กำไรจาก 12,790 * 15.64%) ดังนั้น เขาจะชำระค่าดำเนินการสำเร็จจำนวน 200 USD ให้แก่ผู้จัดการ
 • นักลงทุนเจนนี่ได้กำไร 990 USD (กำไรจาก 12.790*7.74%) ดังนั้น เธอจะชำระค่าดำเนินการสำเร็จจำนวน 99 USD ให้แก่ผู้จัดการ

ผู้จัดการจอร์จจะได้รับค่าดำเนินการสำเร็จรวมทั้งหมด 1,279 USD จากบัญชีของนักลงทุนทั้ง 4 ราย บวกกับเงิน 2,700 USD ซึ่งเขาได้รับจากการเทรดที่ทำกำไร (กำไร - ค่าดำเนินการสำเร็จ) ทั้ง 4 ฝ่ายจะมียอดคงเหลือสำหรับเดือนนี้ที่จะเทรดดังนี้

 • Investor John: 12,920 USD
 • นักลงทุนปีเตอร์: 3.800 USD
 • นักลงทุนเจนนี้: 1881 USD
 • 5,700 USD (excluding the 1,279 USD earned as Success Fees from all 4 Investor Accounts - paid directly to the Fund Managers' myHF wallet).
Risk Warning: Trading leveraged products such as Forex and CFDs may not be suitable for all investors as they carry a high degree of risk to your capital. Please read the full ความเสี่ยงโดยทั่วไป
pamm-accounts