การโรลโอเวอร์ของบัญชี PAMM (หรือที่เรียกว่า 'การตัดยอด') จะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งต่อวัน (จันทร์ - ศุกร์) เมื่อ 12:30 เวลาเซิร์ฟเวอร์ ระยะเวลาของขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงจนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยขึ้นอยู่กับจำนวนและองค์ประกอบของบัญชี PAMM
  • ผลการเทรดจะได้รับการทำให้เสร็จสมบูรณ์และบันทึก
  • คำขอถอนเงินที่รอดำเนินการจะได้รับการประมวลผล
  • การเข้าร่วมของนักลงทุนจะได้รับการคำนวณใหม่

โปรดทราบ: If there are no open trades in the PAMM Manager account, withdrawals and deposits are instant (instead of being processed at rollover).

ผู้จัดการจะเป็นผู้เลือกช่วงการเทรดโดยสามารถกินเวลา 2 สัปดาห์หรือ 1 เดือน ช่วงการเทรดจะเป็นตัวกำหนดค่าปรับสำหรับการถอนเงินก่อนกำหนด หากนักลงทุนถอนเงินก่อนจบช่วงการเทรด หลังจากนั้น ผู้จัดการจะเก็บค่าปรับสำหรับการถอนเงินก่อนกำหนด

ค่าปรับสำหรับการถอนเงินก่อนกำหนดจะเท่ากับเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ถอนซึ่งนักลงทุนจะชำระให้แก่ผู้จัดการหากถอนเงินก่อนครบช่วงการเทรด โดยผู้จัดการ PAMM จะเป็นผู้กำหนดเปอร์เซ็นต์ดังกล่าวและบันทึกไว้ในข้อเสนอของผู้จัดการ

ข้อเสนอของผู้จัดการ (นอกจากนี้ ยังเรียกว่า ‘ข้อเสนอ’) คือข้อเสนอที่ผู้จัดการมีให้นักลงทุน PAMM โดยรวมถึงตัวแปรต่อไปนี้:

  • ค่าดำเนินการสำเร็จที่ผู้จัดการจะเรียกเก็บจากการเทรดที่ทำกำไรได้
  • ระยะเวลาการเทรด
  • กิจกรรมการเทรดที่เปิดเผยหรือไม่เปิดเผย
  • เงินฝากขั้นต่ำ (รวมถึงเงินทุนของ Manager) สำหรับนักลงทุนเพื่อเข้าร่วม PAMM

โปรดทราบ: ข้อตกลงระหว่าง Manager กับนักลงทุนสามารถทำได้ทั้งแบบเปิดเผยและไม่เปิดเผยข้อมูล

When investing via your myHF area, you will have the option to select a Rescue Level. The Rescue Level specifies the percentage of an Investor's account balance that s/he can keep secured in case of loss. Once that level is reached, all open trades in the Investor’s account are closed and the remaining funds are no longer available to the specific Manager.

Note:

นักลงทุนสามารถปรับระดับ Rescue Level ได้หากพวกเขาทำการถอนหรือฝากเงิน ระบบจะไม่ปรับค่า Rescue Level ให้ในขณะที่ระบบกำลังโอนเงินกำไรเข้าสู่บัญชี

ในฐานะนักลงทุน คุณจะสามารถเห็นระดับการเข้าร่วมของคุณในบัญชี PAMM ได้เสมอ โดยจะแสดงปริมาณเงินฝากของคุณซึ่งสัมพันธ์กับบัญชี PAMM ทั้งหมด


คำจำกัดความ

เงินค่าธรรมเนียม

เปอร์เซ็นต์จากกำไรที่ปันผลให้กับนักลงทุน เจ้าของระบบจะได้รับเป็นค่าธรรมเนียมแทน

ผลงาน

แสดงผลการทำงานและจัดอันดับของผู้จัดการHotForex PAMM

การเข้าร่วม

แสดงยอดเงินลงทุนที่ผูกติดกับบัญชี PAMM Master

เพิ่มเงิน

Move funds from your myHF to the chosen trading account.

ย้ายเงิน

Move funds from your investment account to your myHF.

การเงิน

ดูประวัติการทำธุรกรรมทั้งหมดและสามารถยกเลิกคำร้องการถอนเงินซึ่งรอการดำเนินการอยู่ได้ที่นี่

เทรด

การเทรดทั้งหมดที่ปิดในบัญชี

การถอนที่รอดำเนินการ

การถอนเงินและยกเลิกจะยังไม่ได้รับการดำเนินการจนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนด

แสดงนักลงทุน

ดูบัญชีของนักลงทุนทั้งหมดภายใต้การดูแลของผู้จัดการ PAMM

ประเภท

ในกรณีที่บัญชี PAMM ของคุณได้รับการแสดงไว้ภายใต้การจัดอันดับบัญชี PAMM และเปิดให้สาธารณชนเข้าลงทุน

สถานะ

นักลงทุนสามารถลงทุนในบัญชี PAMM ได้หากบัญชีนั้น ๆ มีสถานะระบุว่าสามารถใช้งานได้หรือลงทุนได้ (active) หากเงินทุนในบัญชีของเจ้าของระบบลดลงต่ำกว่าจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ บัญชีนั้น ๆ จะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไม่สามารถลงทุนได้ (inactive)

ช่วงเวลาการเทรด

ระยะเวลาขั้นต่ำสำหรับนักลงทุนใหม่เพื่อคงเงินไว้ในบัญชีของ PAMM Fund Manager

ค่าปรับ

ค่าปรับสำหรับการถอนเงินก่อนกำหนดที่ชำระให้แก่ผู้จัดการเมื่อมีการถอนเงินก่อนครบช่วงการเทรด ค่าปรับจะเท่ากับเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ถอนซึ่งนักลงทุนจะชำระให้แก่ผู้จัดการหากถอนเงินก่อนครบช่วงการเทรด โดยผู้จัดการ PAMM จะเป็นผู้กำหนดเปอร์เซ็นต์ดังกล่าวและบันทึกไว้ในข้อเสนอของผู้จัดการ

ระดับปลอดภัย (Rescue Level)

เปอร์เซ็นต์ของเงินทุนที่คุณสามารถเก็บไว้ได้ในขณะที่เกิดการขาดทุน เมื่อถึงระดับ Rescue Level ออเดอร์ที่เปิดอยู่ทั้งหมดจะถูกปิดและไม่ได้อยู่ภายใต้ของระบบเทรดนั้น ๆ อีกต่อไป นักลงทุนจะต้องทำการฝากเงินเข้ามาใหม่และปรับระดับ Rescue Level ด้วยตนเอง ระบบจะไม่ปรับระดับ Rescue Level โดยอัตโนมัติในกรณีที่มีกำไรในบัญชีเทรดนั้น ๆ


เปิดบัญชี PAMM
Fund Managers

การวิเคราะห์ HotForex ล่าสุด

Loading latest analysis...

HotForex PAMM multiple fund managers
Risk Warning: Trading leveraged products such as Forex and CFDs may not be suitable for all investors as they carry a high degree of risk to your capital. Please read the full ความเสี่ยงโดยทั่วไป
pamm-accounts